: جستجوی سریع    
     
آگهی های کادری

سینی کابل صنایع تولیدی فنیران
دارالترجمه رسمی شماره 3 کرج.(جلیل)
تجهیزات آفرود توران پشت
تجهیزات امنیتی ملکی
پمپ آب گرجی
شرکت ستیز حریق
توناپ میزان فرمان
صافکاری و نقاشی عدالت
آموزشگاه زبانهای خارجی ایرانمهر مطهری
میلنگ تراش 110
آگهی های خطی
حامیان سایت

 
توضیحات
آزمایشگاه تشخیص طبی کوشا
دکتر فرانک احمدیه
: نام مدیر

انجام  کلیه آزمایشهای  روتین  و تخصصی - طرف قرارداد  کلیه  بیمه ها و کارت طلائی فرهنگیان-      تلفکس: 02632818885

کرج  بین  چهارراه  مصباح  و ساسانی  طبقه دوم  درمانگاه  بهنام

: آدرس
02632818888
: تلفن
: همراه

دسته بندی آگهی ها
آمار بازدید