: جستجوی سریع    
     
آگهی های کادری

صافکاری و نقاشی عدالت
سینی کابل صنایع تولیدی فنیران
آموزشگاه زبانهای خارجی ایرانمهر مطهری
پمپ آب گرجی
میلنگ تراش 110
توناپ میزان فرمان
تجهیزات امنیتی ملکی
خدمات تراشکاری مرتضی
شرکت ستیز حریق
دارالترجمه رسمی شماره 3 کرج.(جلیل)
آگهی های خطی
حامیان سایت

 
توضیحات
آزمایشگاه تشخیص طبی کوشا
دکتر فرانک احمدیه
: نام مدیر

انجام  کلیه آزمایشهای  روتین  و تخصصی - طرف قرارداد  کلیه  بیمه ها و کارت طلائی فرهنگیان-      تلفکس: 02632818885

کرج  بین  چهارراه  مصباح  و ساسانی  طبقه دوم  درمانگاه  بهنام

: آدرس
02632818888
: تلفن
: همراه

دسته بندی آگهی ها
آمار بازدید
پیشنهاد ها